4care hansops

De hansops ( ook wel plukpakken of smeerpakken genoemd ) bestaan uit één geheel. Ze worden gedragen door mensen met Alzheimer (dementie) of andere aandoeningen waardoor mensen zich ongewild ontkleden en/of hun incontinentiemateriaal uittrekken. De hansops zijn voorzien van voldoende ruimte voor incontinentiemateriaal. Er zijn meerdere modellen en dessin te verkrijgen zodat deze perfect passen bij de zorgbehoefte van de cliënt, bovendien zorgen zij voor een belangrijke verlichting in de zorgtaken.